Cerita Lucu : Cinta Laura Beli Kucing di Tukang Cat

Cerita Lucu : Cinta Laura Beli Kucing di Tukang Cat


CintaLaura : Mas, ada Koucing Anggoura?

Yang Jaga Toko : Gak ada Mbak...

CintaLaura : Kalo koucing Persia?

Yang Jaga Toko : Gak ada juga mbak...

CintaLaura :Oh God!! Okay!! Kalo koucing kempoung (kucing kampung) ?

Yang Jaga Toko : kita gak jual kucing mbak....

CintaLaura : Hey!!! so!!??? Why di depan you tulis "Toko CAT" ?